REFERENSER

Optidränen snart på plats

Optidränen snart på plats

Optiwebduken på plats och dränrör

Optiwebduken på plats och dränrör

Mycke makadam

Mycke makadam

Duk över makadamet

Optiwebduken med glidduk

Optiwebduken med glidduk

Återfyllnig

Återfyllnig

Så blev det. Bara bygga ihop altanen igen.

Så blev det. Bara bygga ihop altanen igen.