PLATTSÄTTNING

Vi utför alla typer av marksten, plattgångar, murar, kullersten samt sjösingel.

Vi anlägger även garage uppfarter, trädgårdsgångar, uteplatser, bygger trappor och stenmurar för stöd i slänter dess former.

Asfaltering

Asfaltera din garageuppfart med ett bra resultat.
Vi justerar och packar och lämnar ett färdigt jobb.
Asfalteringsarbeten utförs med hjälp av PEAB asfalt.

Gräv & Entreprenad